close icon

Zvýhodněné balíčky

Více
close icon

Výhodné balíčky
ke znovuotevření hotelu!

Poznejte jedinečnou kombinaci čistého moderního designu a přátelské rodinné atmosféry, pohodlí a komfort hotelových pokojů, pestrou a vyváženou kuchyni, vynikající servis a individuální přístup ke každému klientovi.

Vítejte v rodinném Spa hotelu IRIS**** v Karlových Varech.Tady se budete cítit jako doma, ať už jste se přijeli léčit nebo si odpočinout, poznávat krásy okolní přírody, jezdit na kole nebo lyžovat.

arrowRezervovat online Pokračovat na web hotelu
Kupón
na slevu
10%
Více
Kupón se slevou 10 % Schovat
Využijte kód pro slevu 10 % Váš kód: IRIS2010

Platí pro objednávky přes náš web. Kód zadejte v prvním kroku rezervace.

Platí pro pobyt v obodbí listopad 2018 - únor 2019

Speciální akce
&nbps

Sdělení o ochraně soukromí u osobních údajů

Provozovatelem odpovědným za internetové stránky hotelu IRIS je Společnost VIN – CORFU company s. r. o. se sídlem Sadová 866/39, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 280 28 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21911, tel. číslo: +420 351 172 721, e-mail: marketing.manager@irishotel.cz (dále jen „Správce“ včetně všech skloňovaných tvarů), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) prohlašuje, že shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení. Údaje poskytnuté zákazníkem využívá Správce pro takové účely, jakými jsou např. plnění smluvních nebo zákonných povinností, ochrana oprávněných zájmů Správce, zejména majetkových, za použití kamerového systému, odpovědi na podněty, úpravy budoucích objednávek zákazníka, zlepšování obchodní činnosti provozovatele a komunikace se zákazníkem.

Správce používá osobní údaje zákazníka jen v mezích stanovených v Nařízení a na základě souhlasu zákazníka, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu zákazníka. Souhlas nebo jednotlivá vyjádření souhlasu lze kdykoli odvolat prostřednictvím oznámení o odvolání zaslaného poštou na adresu sídla Správce nebo e-mailem na Deputy.Director@irishotel.cz.

Osobní údaje jsou informace o osobních nebo faktických okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (čl. 4 odst. 1 Nařízení). Správce primárně zpracovává údaje získané přímo od zákazníka. Jedná se o údaje, které zákazník poskytuje v rámci zpracování objednávek. Do této kategorie nespadají statistické údaje, které nelze přímo spojit s osobou zákazníka a které Správce shromažďuje například tehdy, dojde-li k návštěvě jeho webových stránek.

Osobní údaje zákazníka Správce předává nebo zasílá třetím stranám pouze tehdy, pokud je to třeba pro účely smluvního plnění či účtování nebo pokud s tím zákazník předem souhlasil či to vyžaduje plnění zákonných povinností Správce např. ve vztahu ke státním orgánům či soudům. Správce nemá úmysl předávat osobní údaje zákazníků do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, nejdéle po dobu 10 let s ohledem na plnění zákonných povinností Správce.

Možnosti zákazníka

Podle Nařízení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů, požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování údajů týkajících se zákazníka a kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uděleném souhlasu nebo na uzavřené smlouvě, je provozovatel povinen na požádání zákazníka předat zákazníkovi veškeré zpracovávané údaje o zákazníkovi ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Zákazník má také právo požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Nesouhlas s tím, aby Správce shromažďoval, zpracovával nebo používal údaje o zákazníkovi podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, ať už jako celek nebo zčásti, je třeba zaslat e-mailem nebo dopisem na výše uvedenou adresu.

Osobní údaje zákazníka budou na jeho žádost odstraněny, pokud to nevylučují zákonné povinnosti uchování dat, pokud údaje již nejsou vyžadovány z důvodu plnění účelu ukládání nebo pokud jejich ukládání není povoleno z jiných právních důvodů. To se však netýká údajů nutných ke zpracování objednávky a údajů o objednávce, které musí být archivovány z daňových nebo jiných zákonných důvodů.

Zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Zasílání newsletteru

Za účelem informování zákazníka o aktuálních nabídkách a slevách zpracovává Správce jméno, titul a e-mailovou adresu zákazníka na základě souhlasu, který Správci zákazník poskytuje prostřednictvím přihlášení se k odběru newsletteru a který lze kdykoli odvolat.